APExBIO

Achieve perfection, explore the unknown

About APExBIO

Europa Biosite’s subsidiaries distribute for APExBIO in Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Norway, Sweden and Switzerland.